Miljöpolicy

AB Demonteringar skall bedriva en verksamhet med största möjliga hänsyn till bevarandet av en god miljö och alltid i enlighet med lagar, som vi fortlöpande skall följa utvecklingen av. Våra kunder och närboende skall uppleva AB Demonteringar som ett demonteringsföretag, där miljöpåverkan från vår verksamhet är lägre än branschgenomsnittet. Miljöpåverkan från verksamheten och transporter skall minskas genom ett ständigt pågående förbättringsarbete med tyngdpunkt på förebyggande åtgärder.

AB Demonteringar skall även framledes utbilda, informera och hålla personalen uppdaterad om vårt arbete med miljön och vår miljöpåverkan. 

Övrigt

Då miljö är viktigt för oss är vi certifierade och jobbar ständigt med att förbättra vårt miljöarbete för att vara en så liten belastning som möjligt för vår omgivning och miljö.

Vi anlitar enbart mottagare av vårt fallande material som har miljögodkända anläggningar och hämtar med miljögodkända fordon.

Våra kunder och närboende skall uppleva AB Demonteringar som ett demonteringsföretag, där miljöpåverkan från vår verksamhet är lägre än branschgenomsnittet.

Miljöpåverkan från verksamheter och transporter skall minskas genom ett ständigt pågående förbättringsarbete med tyngdpunkt på förebyggande åtgärder. AB Demonteringar skall även framledes utbilda, informera och hålla personalen uppdaterad om vårt arbete med miljön och vår miljöpåverkan.

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra återvinningsprocenten.